Deze casus is al van een tijdje geleden. Het is een uitstekend voorbeeld van welke zaken aan de orde komen en wat er naar boven komt in een analysetraject. Bovendien is het zo lang geleden dat het niemand meer schaadt als het gehele traject wordt getoond.

De opleiding Commercieel Ingenieur als zelfstandige opleiding bestaat nog niet zolang. Voorheen was het een variant op 4 technische opleidingen. Na de verzelfstandiging, diverse onderwijsveranderingen binnen De Haagse Hogeschool en verschillende bezettingswisselingen wist men niet meer waar de opleiding voor stond. Dat maakte de gesprekken tussen de bloedgroepen die deze opleiding vormen (communicatie, commercie en techniek) er zeker niet makkelijker op. Het identiteitstraject was een uitstekende basis om weer een gezamenlijk vertrekpunt te vinden.

De zoektocht naar de identiteit en gemeenschappelijk waarden van de opleiding vindt u in de download. Niet het hele proces staat in de download. Zo is er met diverse concurrerende opleidingen op hetzelfde vlak contact geweest, waar veel informatie is opgehaald. En heeft een marktdeskundige van Randstad trends in de arbeidsmarkt besproken en vragen beantwoord tijdens een sessie.

De presentatie toont naast de zoektocht ook de diverse scenario’s die zijn gemaakt met de bouwstenen die zijn geïdentificeerd en de discussies die naar aanleiding daarvan zijn gevoerd met diverse partijen zoals docenten, studenten en het werkveld. Juist de discussies en het uitspreken van meningen en standpunten ten aanzien van de scenario’s, maken dit deel van de identiteitscreatie zo waardevol. Wanneer de keuze voor een bepaald scenario is gemaakt, is het schrijven van een visie die wordt gedeeld relatief eenvoudig.

De presentatie is stevig qua omvang. Het geeft een hele goede indruk van het inhoudelijke proces.