Bij Schulte & Lestraden, een middelgroot bouwtechnisch installatiebedrijf, had een directiewisseling plaatsgevonden toen KATI met hen in contact kwam.

Door met de medewerkers de identiteit van dit familiebedrijf te beschrijven en gedurende het analysetraject de strategie te bespreken, ontstond er draagvlak voor die strategie. Bovendien werd duidelijk waarom bepaalde zaken in het bedrijf opgepakt moesten worden. Sterker nog, de medewerkers kaarten zelf een aantal verbeterpunten aan. Zowel het kunnen meepraten over de strategie en de gang van zaken in het bedrijf als de helderheid over ‘waar naartoe’ in de toekomst, leverde bovendien gemotiveerde en betrokken medewerkers op.

Lees het verhaal van de beide directeuren van Schulte & Lestraden over de samenwerking met KATI.