De methodiek van werken vanuit identiteit aan een gemeenschappelijk doel is gebruikt bij het opzetten van de Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO) bij De Haagse Hogeschool. Dus niet bij een bedrijf, maar bij een project.

Bij De Haagse Hogeschool werd al bij verschillende diensten en op verschillende niveaus gewerkt aan de DLWO (of delen ervan). Er ontstond behoefte aan gemeenschappelijkheid en het bouwen van een overkoepelende structuur waarbinnen aan elkaar geschakeld kon worden. Er moest tenslotte één DLWO worden gemaakt. Zeker de gebruikte techniek vroeg om een keuze om alles op eenzelfde basis te creëren. Vandaar dat een verzoek kwam uit de IT-dienst om de DLWO als overkoepelend project vanuit alle ondersteunende diensten in De Haagse Hogeschool op te pakken.

KATI heeft diverse sessies met vertegenwoordigers van de diverse diensten binnen De Haagse Hogeschool gehad. Daarin zijn meningen, strategieën en projecten ten aanzien van de DLWO gedeeld en is een visie op de DLWO geformuleerd. Vanuit deze visie zijn 6 Gemeenschappelijke Vertrekpunten geformuleerd die voor alle diensten gelden en die dus zowel een gemeenschappelijke basis als een gemeenschappelijk doel vormen.

Het document dat is opgeleverd n.a.v. het ‘kwartiermaken’ voor de DLWO kunt u download. Het project is vervolgens door een (nieuwe) projectleider van de dienst IT verder opgepakt.