Via The World Startup Factory (startup accelerator in Den Haag) kwam KATI in contact met de heren van
GetOn. GetOn is een tool die de online marketinginspanningen van, in dit geval, retailers meet. De retailers
kunnen op basis van de metingen die met GetOn worden verricht, hun marketing aanpassen en/of
verbeteren. GetOn meet namelijk of de marketing aandacht trekt en dus of het werkt. Het bedrijf achter
GetOn kan hen vervolgens adviseren wanneer dat wenselijk is.

Deze startup was net enkele maanden begonnen, toen KATI het identiteitstraject met hen heeft doorlopen.
Daarbij hebben we o.a. geconstateerd, dat GetOn niet het bedrijf is, maar het product dat aan de man wordt
gebracht. De bedrijfsidentiteit die nu gecreëerd is, is dan ook zeker nog niet af. Wel biedt het nu al een
ijkpunt die keuzes in het bedrijf stroomlijnt.

Behalve een frisse blik op de concurrentie en het stilstaan bij de rol die het bedrijf/product voor retailers wil
innemen, is uiteraard een identiteit beschreven. Het beschrijven van de identiteit, en daarmee een sterke
propositie voor GetOn, maakte het voor de startup makkelijker om een bedrijfsplan te schrijven en hun
verhaal goed voor het voetlicht te krijgen bij eventuele partners en investeerders.

Hieronder de uitwerking van de identiteit in een propositie voor GetOn:

‘GetOn voor meer (be)grip en betere prestaties’

Banden met meer grip geven vaak meer rijcomfort wat een mooie metafoor is voor werken met GetOn. Dat
geeft je immers meer grip op je online marketing, terwijl jij zelf aan het stuur zit.

X is een bedrijf dat tools ontwikkeld voor het verhelderen van je online marketing communicatie. Het bedrijf
wil dat jij op dat gebied handiger en er dus beter van wordt. Dat jij succesvol bent en ook plezier krijgt in je
online marketing communicatie. Jij blijft aan het stuur, maar X maakt je onlinecomfort een stuk aangenamer.
Daar haalt X zijn plezier uit, dat jij er beter van wordt en er lol in krijgt.

X heeft plezier in het verhelderen van online marketing communicatie gebruik. Het puzzelen en passen,
zodat jij de juiste data krijgt. En het interpreteren van die data dat is hun ding. Daarmee vullen ze je graag
aan.

Uit de mail aan KATI van GetOn n.a.v. de sessies:
‘Het concurrentie stuk en de persoonlijke profielen van het bedrijfsplan zijn door jouw hulp echt sterk
geworden’.

Voor meer informatie over GetOn: geton.io