KATI komt van de naam Katharina en betekent ‘zuiver’. Zuiver in de betekenis van essentie. Dat past bij wat ik doe: het zoeken en beschrijven van de essentie van een bedrijf. De gekantelde K is een trechter en staat voor het aanbrengen van focus. De A als driehoek is het wiskundige teken voor verandering. De gekantelde T is net een doodlopende weg. Terwijl de schuine I het inslaan van een nieuw weg weergeeft. Allemaal redenen om KATI in te schakelen.

Een sterk werkgeversmerk geeft de doorslag

Klantbeleving is begin en eind van digitale transformatie

Dit is wat uw personeel moet kunnen

KATI creëert samenhang en betrokkenheid

KATI hanteert één vast ankerpunt. Uw bedrijfsidentiteit. Daarin zijn uw gewenste marktpositionering, uw organisatiedoelstellingen en de daarvoor nodige bedrijfscultuur omschreven.

Uw bedrijfsidentiteit is als het ware een ijkpunt om ervoor te zorgen dat alles in uw organisatie afgestemd is op de doelen die u wilt bereiken. Horizontaal, in de samenwerking tussen afdelingen en mensen, én verticaal, tussen management en medewerkers.

Daarmee wordt samenhang gecreëerd. Uw organisatie wordt in alle geledingen en in alle processen gericht op de doelstellingen. Mensen en processen gaan uw doelstellingen ondersteunen en versterken, ze werken optimaal samen voor letterlijk het beste resultaat. En, minstens even belangrijk: mensen die zich medeverantwoordelijk, mede-eigenaar voelen, zijn enthousiaster. Beter en sterker gemotiveerd. Voor elkaar én voor de organisatie als geheel.

KATI werkt vanuit drie kernwaarden. Overzichtelijk. Dat past bij onze manier van werken.

De Kernwaarden van KATI zijn:

Onderstaand schema geeft in grote lijnen het werkterrein van KATI weer.

In de venstertjes op deze pagina vindt u enige artikelen over ontwikkelingen
die de dienstverlening van KATI onderschrijven.

Mocht u vragen hebben over de artikelen of waarom deze zijn geselecteerd, bel me dan. Of mail: info@kati-advies.nl.’

Meer agility door aanpassen performance systeem

Plattere organisaties en zelfsturing

Familiebedrijven maak jullie kernwaarden expliciet

KATI creëert samenhang en betrokkenheid

KATI hanteert één vast ankerpunt. Uw bedrijfsidentiteit. Daarin zijn uw gewenste marktpositionering, uw organisatiedoelstellingen en de daarvoor nodige bedrijfscultuur omschreven.

Uw bedrijfsidentiteit is als het ware een ijkpunt om ervoor te zorgen dat alles in uw organisatie afgestemd is op de doelen die u wilt bereiken. Horizontaal, in de samenwerking tussen afdelingen en mensen, én verticaal, tussen management en medewerkers.

Daarmee wordt samenhang gecreëerd. Uw organisatie wordt in alle geledingen en in alle processen gericht op de doelstellingen. Mensen en processen gaan uw doelstellingen ondersteunen en versterken, ze werken optimaal samen voor letterlijk het beste resultaat. En, minstens even belangrijk: mensen die zich medeverantwoordelijk, mede-eigenaar voelen, zijn enthousiaster. Beter en sterker gemotiveerd. Voor elkaar én voor de organisatie als geheel.

KATI werkt vanuit drie kernwaarden. Overzichtelijk. Dat past bij onze manier van werken.

De Kernwaarden van KATI zijn:

Onderstaand schema geeft in grote lijnen het werkterrein van KATI weer.

In de venstertjes op deze pagina vindt u enige artikelen over ontwikkelingen
die de dienstverlening van KATI onderschrijven.

Mocht u vragen hebben over de artikelen of waarom deze zijn geselecteerd, bel me dan. Of mail: info@kati-advies.nl.’

Een sterk werkgeversmerk geeft de doorslag

Klantbeleving is begin en eind van digitale transformatie

Dit is wat uw personeel moet kunnen

Meer agility door aanpassen performance systeem

Plattere organisaties en zelfsturing

Familiebedrijven maak jullie kernwaarden expliciet