In de implementatiefase wordt het gekozen scenario helder beschreven. Dat gebeurt in drie kernwaarden en een identiteitsstory. Deze beschrijving is het gemeenschappelijk vertrekpunt voor de uitwerking in het gedrag, de communicatie en de symboliek (stijl) van het bedrijf. Er wordt niet alleen gekeken naar de weerslag op het hele bedrijf maar ook naar wat het betekent voor de verschillende bedrijfsonderdelen.

Samen met u en uw bedrijf kan de identiteit in diverse plannen of briefings worden omgezet.

De tools die worden gecreëerd zijn er op gericht om het bedrijf op koers te houden. De identiteit blijft levend en evolueert. De markt is tegenwoordig vaak dermate veranderlijk dat een kompas als hulpmiddel erg wenselijk is.

Het gekozen scenario wordt uitgewerkt in gemeenschappelijke vertrekpunten (GVP’s) en een identiteitsstory. KATI kan adviseren bij de daaruit voortvloeiende stappen’.

Voor praktijkvoorbeelden zie Casus Built Environment of casus DLWO

De laatste stap in het proces is de vinger aan de pols: de audit.