De aftrap voor het identiteitstraject is een gedegen analyse van het bedrijf. Diverse aspecten worden onder de loep genomen om te bepalen waar de verschillen zitten met de concurrentie. De eigen aspecten worden meegenomen in de bedrijfsidentiteit.

KATI stelt op basis van aanwezige documentatie en gesprekken en/of ingevulde vragenlijsten een handzaam basisdocument op. Dat is de leidraad voor gesprekken en sessies met directie, management en medewerkers. Bij het bespreken van dit basisdocument worden de bouwstenen verzameld waarop de identiteit kan worden gebaseerd.

Uit de analysefase worden de bouwstenen van de identiteit gehaald.

Mooie bijvangst
De analyse levert meer op dan alleen de bouwstenen voor de bedrijfsidentiteit. Uw organisatie wordt doorgelicht en eventuele knelpunten worden gesignaleerd. Denk aan knelpunten op het gebied van bedrijfsstrategie of bedrijfsuitvoering. Knelpunten op het gebied van de bedrijfscultuur of personele zaken. Of knelpunten in de marketing en communicatie.
De analyse is een uitstekend middel om de klokken gelijk te zetten.

Een goed praktijkvoorbeeld is de casus Commercieel Ingenieur. Ook de casus Schulte & Lestraden geeft een goed beeld van een analysefase.

Download het standaard analyseproces. In de volgende fase identiteitscreatie worden er scenario’s gebouwd op basis van de bouwstenen uit de analysefase.