Identiteit in business

Een sterke bedrijfsidentiteit creëert eenheid en slagvaardigheid. En hij geeft medewerkers ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en initiatief. Want bij een goed ontwikkelde en verankerde bedrijfsidentiteit voegt iedereen zich op natuurlijke wijze naar het karakter van uw bedrijf. Vraag aan mensen bij een bedrijf met een sterke identiteit waarom zij de dingen doen zoals zij ze doen. Het antwoord is vaak iets in de trant van “zo doen wij dat”. Dan is er balans tussen wát er gebeurt en hóe dat gebeurt. Tussen wat er gezegd wordt en hoe dat beleefd wordt. Tussen wat men verkondigt en wat men doet, tussen overtuiging en gedrag.

KATI werkt samen met u om in uw bedrijf zo’n sterke identiteit te ontwikkelen én te verankeren. Niet door bedachte concepten, regeltjes en werkafspraken maar door uw bedrijf – u en uw medewerkers – mee te nemen op ontdekkingsreis. Door samen met u en uw mensen het antwoord te vinden op vragen als “wie en wat zijn we”, “waar geloven we in, waar gaan we voor”, “hoe willen we zijn en gezien worden”. Door dit gezamenlijke proces wordt iedereen deelgenoot en eigenaar van de uitkomst. Voelt iedereen zich ook verantwoordelijk. Is inzichtelijk hoe ieder zijn talenten kan inzetten voor het bedrijf. En nemen motivatie, werkplezier én slagkracht in uw bedrijf merkbaar toe.

Door marktpositionering, bedrijfsvoering en bedrijfscultuur als samenhangend geheel in kaart te brengen en te verbinden, helpt KATI u aan een stevig fundament waarop uw bedrijf kan groeien en zich verder ontwikkelen.

Wat het toepassen van cultuur en waarden als sturingsmiddel in zijn bedrijf betekent legt Pieter Zwart, medeoprichter van Coolblue, als geen ander uit.