Bron: PwC  pwc.nl

Klantbeleving is begin en eind van digitale transformatie

Customers beleven uw bedrijf via producten en diensten. Op beide assen wilt u waarmaken waarvoor u staat. Nu de customer experience in het digitale tijdperk een doorlopend proces is, stelt dit hoge eisen aan uw organisatie. Klanten willen als uniek individu benaderd worden, elk moment dat zij contact met u zoeken en via elk communicatiemiddel. Klantgerichtheid voldoet niet meer, mensgerichtheid is het sleutelwoord. Zijn uw processen ingericht en uw mensen in staat om de klant als gekend individu te bedienen? Welke digitale strategie helpt u daarbij?

Digitale technologie is geen doel op zich

Daarom zijn wij om te beginnen niet zo geïnteresseerd of u Whatsapp al zakelijk gebruikt. Belangrijker is de vraag hoe u technologie deel maakt van uw totale bedrijfsstrategie. Hoe past u tech toe in de gegevensuitwisseling tussen afdelingen? Met welke digitale middelen is uw klant het beste geholpen? En gebruikt u klantdata als input voor de verbetering van producten en diensten, zonder de grenzen van de privacy te schenden.