Bron: HR trends 2019, Randstad

Dit is wat uw personeel moet kunnen

Succesvol groeien kan alleen als uw bedrijf het tempo van de marktontwikkelingen kan bijbenen. Een onmisbare voorwaarde voor dat succes is uw personeel.

Soepel kunnen meebewegen met veranderingen is cruciaal voor groei. In groeimarkten – en daar valt de arbeidsmarkt ook onder – worden nieuwe eisen aan werknemers gesteld. Werknemers van nu moeten agile zijn – in goed Nederlands: beweeglijk of lenig. Dat bepaalt hun waarde – en dus succes – op de arbeidsmarkt.

op zoek naar andere persoonlijke vaardigheden

Bij de zoektocht naar nieuwe werknemers is het voor u als werkgever belangrijk om  niet meer uitsluitend naar relevante ervaring in de branche te kijken. Beter is het om te onderzoeken hoe de werknemer is omgegaan met het ontwikkelen van zijn eigen persoonlijke vaardigheden. Want dat zegt veel over hoe de werknemer in de toekomst omgaat met veranderingen.

dit is wat uw (nieuwe) medewerkers moeten kunnen

1. communiceren

Luisteren naar anderen, kennis halen bij collega’s binnen en buiten de organisatie, andere medewerkers en leidinggevenden enthousiast kunnen maken voor nieuwe ideeën – deze belangrijke vaardigheden vragen om een goed ontwikkeld communicatievermogen en een flinke dosis sociale intelligentie.

2. samenwerken

Het gaat niet alleen om de bereidheid tot samenwerking maar iemand moet een goede samenwerking ook kunnen initiëren. Het doel: geen kennis-eilandjes meer, maar een organisatie die op alle niveaus binnen alle specialismen verbonden is. Dat vergt een brede en open blik.

3. analyseren

Analytisch kunnen denken voorkomt blinde vlekken. Kritische vragen, frisse blikken, nieuwe inzichten: ze zorgen ervoor dat uw werknemers u voortdurend prikkelen het beste uit uw organisatie te halen. Het liefst ziet u deze kwaliteit in medewerkers gecombineerd met het talent om nieuwe inzichten snel in praktijk te brengen.

4. organiseren

Het goed kunnen organiseren van uiteenlopende processen is belangrijk in een werkomgeving die voortdurend verandert. Wie moet wanneer betrokken worden en welke bijdrage moeten die collega’s leveren aan het resultaat? Dit vereist kunnen denken in rollen in plaats van functies.

5. durven en doen

Een eigen mening hebben en overtuigingskracht bezitten zijn waardevolle eigenschappen voor een werknemer die het aandurft om geen ‘politiek correcte’ antwoorden te geven. En soms ook eerst te doen, en dan pas om toestemming te vragen. Misschien even slikken. Maar zulke medewerkers hebben de potentie om uw bedrijf succesvol te maken.