Het implementeren van strategische plannen

Uw strategisch plan is gereed. De organisatie-doelstellingen voor de komende twee jaar staan op papier. Alles is gepresenteerd en toegelicht aan de medewerkers. Er was geen weerstand, uw plannen gingen erin als koek.

Toch bekruipt u het gevoel dat de ideeën niet geland zijn. U merkt niet dat er doelgericht samengewerkt wordt. Snappen ze het wel? Voelen ze zich wel verantwoordelijk?

Administratie komt met een prima voorstel voor aanpassingen in het facturatiesysteem. Tegelijkertijd komt Sales met een goed voorstel voor een nieuw CRM-systeem.

Beide voorstellen sluiten goed aan op de nieuwe strategie. Maar ze staan los van elkaar. En vooral het CRM-systeem kost nogal wat tijd om goed neer te zetten.

Is het niet veel handiger om die twee zaken te combineren en aan elkaar te koppelen?

Voor Sales is het handig om te kunnen zien hoe het met het betalingsgedrag van de klant staat. Dan kunnen ze goed gedrag belonen en de klantentrouw daarmee vergroten. En, andersom, als Administratie weet wanneer Sales een afspraak heeft bij een bepaalde klant kan Sales een actieve rol spelen en bij de klant het betalingsgedrag aan de orde te stellen. Zodat de relatie niet verstoord hoeft te worden door afstandelijke betalingsherinneringen.

Daar kan een slag gemaakt worden, in het voordeel van de organisatie én van de klant.

Waarom komen Administratie en Sales niet samen met zo’n voorstel? De discussie zal nu al snel gaan over welk systeem beter is. En daar draait het niet om. Wat helpt het bedrijf vooruit, dat is de vraag.

KATI betrekt alle afdelingen bij de vraag hoe zij kunnen bijdragen aan waar het bedrijf voor staat. In gemeenschappelijke sessies komt de samenhang tussen verschillende functionaliteiten aan de orde. Wie heeft welke rol, hoe werken die samen om bij te dragen aan de strategie en de doelen. Waar liggen integrale oplossingen en verbeteringsmogelijkheden. U zult verbaasd zijn over de ideeën die naar voren komen.