Als de motivatie een boost kan gebruiken

Dit is nu de zoveelste keer dat u komt aanrijden en denkt ‘wat lijkt het allemaal moeizaam te gaan’. De fut lijkt eruit. Het is niet zo dat het personeel onvriendelijk is of dat er niet af en toe een grap wordt gemaakt, maar iedereen lijkt zo ongeïnteresseerd. Maakt het ze nou echt niets uit voor welk bedrijf ze werken? Dit maakt toch geen goede indruk op klanten die op bezoek komen?

Het zou zo veel leuker zijn als iedereen gewoon lekker aan het werk was.

U dacht dat ze wel enthousiast zouden reageren op het aanschaffen van de nieuwe apparatuur voor productie. Met name de nieuwe apparatuur voor lastechnieken. Elk bedrijf moet toch meegaan in de technische ontwikkelingen om te kunnen blijven concurreren. Ja, het is druk, maar de toekomst is belangrijk. Het personeel moet mee ontwikkelen en de schouders eronder zetten, anders wordt het bedrijf links en rechts ingehaald. Het is toch ook in hun belang dat dit niet gebeurd? Dat heeft u ook doen besluiten om in deze drukke tijden tijd vrij te maken voor trainingen. Maar het lijkt wel of de mensen het belang niet zien. Voorstellen voor trainingen worden gezien als extra belastend voor de werkdruk.

Door het personeel te betrekken bij de keuzes die worden gemaakt bij de identiteitsbeschrijving, snappen zij beter waarom bepaalde beslissingen worden genomen. U kunt de beslissingen vaak ook beter uitleggen a.h.v. de identiteitsbeschrijving: “Wij doen deze investeringen niet alleen om efficiënter te kunnen werken, maar ook omdat wij staan voor een bedrijf dat slim gebruik maakt van technische ontwikkelingen en het best ontwikkelde personeel.” Dit kan dan ook weer instrumenteel ingebed worden, bijvoorbeeld via competentieprofielen, inwerkprogramma’s en ontwikkelgesprekken. Daar wil en kan KATI in adviseren, ondersteunen en begeleiden. Zodat de bedrijfsidentiteit eigenheid  en geen kunstje wordt.