Bron: Aon Nederland  aon.com

Het nieuwe werken vereist duidelijke kaders en afspraken

Er schuilt nog ander risico in HNW. Eén van de allerbelangrijkste voorwaarden voor betrokken medewerkers is dat ze weten wat de (organisatie)doelstellingen zijn en hoe ze daaraan bijdragen: wat wordt er precies verwacht van de werknemer? Duidelijke kaders en afspraken over te behalen doelstellingen of resultaten zijn heel belangrijk. Naarmate werknemers meer op afstand werken, wordt voor organisaties de uitdaging voor het goed doorvertalen van de (organisatie)doelstellingen groter.

Hogere winst en meer tevreden klanten 

Betrokken medewerkers handelen conform de organisatiedoelen en vergroten  de slagvaardigheid van organisaties. Ze vertonen gedrag dat goed is voor de organisatie. En daardoor dragen ze bij aan het succes van de organisatie. Een organisatie met een grote werknemersbetrokkenheid kan zo tot 40% meer winstgevend zijn. Bovendien stijgt de klanttevredenheid doorgaans met 10 tot 12%. Met een gericht onderzoek naar het engagement van de medewerkers krijgen organisaties een goed beeld van de mate van verbondenheid met de organisatie en haar doelstellingen. Daarnaast geeft het een goed beeld van  welke factoren bepalend zijn voor die betrokkenheid.
Aandacht geven aan de onderwerpen die echt het verschil maken, helpt bedrijven  om organisatieontwikkelingen in goede banen te leiden.