Bron: Managementsupport: managementsupport.nl

Effect digitalisering: bijscholing en omscholing

De arbeidsmarkt is aan het veranderen. Bij- en omscholing blijft ook in 2018 belangrijk, bijvoorbeeld om de digitalisering van ons beroep bij te houden. Sommige mensen moeten door de introductie van digitale technologie op zoek naar een nieuwe baan, aar de technologie schept ook weer nieuwe vacatures. Zo zijn er steeds meer computerbeveiligers nodig.

Een ander effect van digitalisering is dat de nadruk op menselijke eigenschappen als invoelingsvermogen en tact steeds belangrijker wordt in ons werk, omdat robots en kunstmatige intelligentie hier nu eenmaal minder goed in zijn. We moeten ons dus scholen in het assisteren van computersystemen. Overtuigingskracht, improvisatievermogen, creativiteit en ethisch inzicht blijven belangrijke vaardigheden waarmee je als mens het verschil kunt maken.