Bron: Adformatie, december 2017 adformatie.nl

Brand Culture

Volgend jaar wordt Kees de nieuwe directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming, SMO; houdt hem in de gaten! Afgezien van deze verschillende meningen blijkt sowieso dat de nieuwe generatie medewerkers veel waarde hechten aan de mate waarin hun werk betekenisvol is en ze trots kunnen zijn op de ondernemingen waar ze voor werken. Volgens een recent artikel van Harvard Business Review is dit trouwens in brede zin inmiddels het geval (voor diverse leeftijdscategorieën medewerkers).

In relatie tot het begrip purposeful branding zal ook het onderwerp ‘brand culture’ (steeds) meer aandacht gaan krijgen: hoe een inspirerende omgeving te (blijven) realiseren die een brug slaat tussen de wensen en verlangens van de onderneming enerzijds en die van de medewerkers anderzijds (en alle stakeholders in brede zin). Bedrijven moeten ‘zinderen’: zinvol zijn en zingeven zodat mensen er met veel zin hun talent en tijd aan besteden. Ik ben zelf bezig met een boek over ‘corporate spirit’, als in ‘esprit de corps’, dat staat voor: ‘korpsgeest, groepsgevoel, morale, team spirit en temperament’, ’the spirit of a group that makes the members want the group to succeed’.

Een ‘spirited company’ is ‘full of energy, enthusiasm, and determination’: levendig, bezield en gedetermineerd. Een mooie uitspraak van Howard Schultz, ceo van Starbucks, was recent: ‘In this ever-changing society, the most powerful and enduring brands are built from the heart. They are real and sustainable. Their foundations are stronger because they are built with the strength of the human spirit, not an ad campaign. The companies that are lasting are those that are authentic.’