Vooral MKB-bedrijven met groeiambities kunnen veel aan KATI hebben. Want KATI maakt organisaties sterker, zelfbewuster en dus beter. Waardoor ze kunnen groeien zonder aan eigen kracht in te boeten.

Het is bekend dat ongeveer 80% van de samenwerkingsverbanden en fusies mislukt, of in ieder geval niet oplevert wat werd beoogd. De oorzaak zit vaak in, zoals dat zo mooi heet, ‘de onverenigbaarheid van bloedgroepen’. Want ook al klopt alles op papier, als de achtergronden, de culturele waarden en het karakter van het bedrijf niet worden meegenomen ziet de werkelijkheid er anders uit. Een sprekend voorbeeld, hoewel op een andere schaal: de moeizame worstelingen tussen de fusiepartners KLM en Air France. Of de tijd en investeringen die het destijds gekost heeft om het samengaan van de Postbank en ING enigszins succesvol te laten zijn.

In iedere groeifase, van start-up via scale-up naar MKB en verder is een duidelijke bedrijfsidentiteit een waardevolle en sterke katalysator. Die op basis van zelfkennis en zelfbewustzijn helpt om niet alleen de harde cijfers, maar ook de zachtere karakteristieken met elkaar te vervlechten. Het vinden van de juiste partners wordt makkelijker, gesprekken gaan verder dan alleen de ratio, valkuilen worden eerder gezien en dus beter vermeden, de kans op succes wordt groter. Ook omdat de betrokkenheid en de identificatie van de mensen beter in stand kan blijven en de motivatie daarom sterker is.

Elk bedrijf is anders. Branches en situaties verschillen. Maar wat ieder bedrijf in elke groeifase maakt of breekt, is de aanwezigheid van een sterke bedrijfsidentiteit. KATI kijkt graag samen met u en uw medewerkers hoe uw organisatie er op dat gebied voorstaat. Om gezamenlijk uw bedrijf optimaal voor te bereiden op de volgende stap, om vanuit de bedrijfsidentiteit uw bedrijf sterker te maken.