Na de analysefase  zijn de bouwstenen voor de identiteit duidelijk. Het bouwen kan beginnen. In een creatief proces maken we verschillende opties voor de identiteit van uw bedrijf. Dit zijn de identiteitsscenario’s.


De diverse bouwstenen uit de analysefase kunnen op diverse manieren worden gebruikt en dus kunnen er diverse scenario’s worden gemaakt.

KATI kan de scenario’s voor uw bedrijf uitwerken. Maar het heeft de voorkeur om dit samen met mensen uit uw bedrijf te doen.

Identiteitsscenario’s

De identiteitsscenario’s worden gemaakt tot een niveau waarop ze duidelijk van elkaar verschillen. Zo kan er een heldere keuze worden gemaakt. We kijken bijvoorbeeld naast de belofte, de concurrentiehouding en de persoonlijkheid, naar vergelijkbare bedrijven of merken, of het bedrijf een grote stap moet maken om de belofte te claimen en of de rol van het bedrijf verandert.

Voor een praktijkvoorbeelden zie casus GetOn en casus Commercieel Ingenieur

Zelf al aan de slag? Download de template waarmee de identiteitsscenario’s worden gemaakt. In de volgende fase, implementatie, wordt de identiteit helder beschreven en worden er concrete stappen gezet.